Kwekerij het Diepstraatje, de naam waaronder voorheen gewerkt werd, is gesticht in 1971 door Bert en Gonnie van den Oord en was gesitueerd in het centrum van Ammerzoden. De kas had destijds een oppervlakte van ca. 3.000 vierkante meter. De teelt bestond uit aardbeien en tomaten. In 1974 is er overgeschakeld naar een teelt van fresia's met in het najaar chrysanten. Tevens hadden ze in de volle grond (30.000 vierkante meter) tros- en pluischrysanten, aardbeien, groene kool en prei. De aardbeien werden onder 3.000 vierkante meter platglas geteeld.

Door de ruilverkaveling is het bedrijf verhuisd naar de huidige locatie aan de Wordragensestraat 48. In 1986 is er begonnen met de bouw van een 4.300 vierkante meter grote kas. In 1989 is het bedrijf gegroeid naar 8.900 vierkante meter en is overgeschakeld naar de teelt van jaarrond chrysanten. Hierbij werden ook nog 3.000 vierkante meter buitenchrysanten (pluischrysanten) en 500 vierkante meter aardbeien in tunnelkassen geteeld.

In 1998 is het bedrijf overgegaan in een maatschap. Deze bestond uit Bert en Laurens van den Oord. Ook is er in 1998 9.350 m2 bijgebouwd. De totale bedrijfsoppervlakte kwam daarmee op 18.250 vierkante meter. De teelt bestaat nu uitsluitend uit jaarrond chrysanten onder glas. In 2000 is de naastliggende champignonkwekerij overgenomen met daarachter 32.000 vierkante meter grond bestemd voor uitbreiding.


Bert is inmiddels uit de maatschap getreden en dat maakt Laurens volledig eigenaar van de kwekerij. Na enige jaren besluit Laurens wederom uit te breiden. In 2003 wordt dan ook circa 6.000 vierkante meter kas bijgebouwd. Het gedeelte uit '98 wordt verbreed en het middenpad wordt verlegd. Met aan weerszijden van het pad kapdieptes van circa 90 meter brengt deze uitbreiding het totale teeltoppervlakte op ruim 24.000 vierkante meter. Naast kas wordt ook geinvesteerd in een nieuwe klimaatcomputer en een open-buffer systeem met een buffer inhoud van 500 kubieke meter. Tenslotte wordt de uitbreiding afgerond met de installatie van een belichtingsinstallatie van 6.000 lux, waarmee getracht gaat worden, jaarrond een kwalitatief hoogstaand product te kunnen telen.

Eind 2008 is van start gegaan met de bouw van de laatste fase: een teeltoppervlakte van ruim 34.380 vierkante meter samen met een geheel nieuwe bedrijfsruimte. De bedrijfsruimte, bestaande uit o.a. een hypermoderen verwerkingsruimte en ruime gekoelde opslagfaciliteiten, maken het mogelijk vele stelen van topkwaliteit te verwerken. Het totale teeltoppervlak kwam daarmee op exact 58.658 vierkante meter.